Onze Visie

Of het nu gaat om uzelf, het bedrijf of de instelling waarvoor u werkt: Het ontwikkelen en opnieuw formeren van persoonlijk potentiëel is de essentie. Daarmee verandert uw impact op uw omgeving en daardoor verandert de effectiviteit van uw organisatie of instelling.

Uw knelpunten en vragen oplossen zien wij als ontwikkelen; als doelgericht veranderen onderweg naar meesterschap. Veranderen om uw ambities te realiseren is in onze opvatting 'eigen' worden, zijn en blijven. Het draait om (latente) krachten verder ontwikkelen en die effectiever opstellen en inzetten.

Veranderen is immers een samenstelling:

Ver            =    op grote afstand
Ander(en)  =    niet hetzelfde, niet dezelfde

Methodes, modellen en technieken zijn in onze ogen instrumenten. Meesterschap is het vermogen om de juiste instrumenten te kiezen gekoppeld aan de competentie om die instrumenten vakkundig te hanteren. Uitgaande van uw eigenheid en ambities. Op basis van inzicht, kennis en kunde.

Streven naar dit meesterschap beweegt ons en wij zijn graag uw partner tijdens uw tocht onderweg naar meesterschap: bij het kiezen, het beheren en het leren beheersen van de juiste instrumenten en het ontwikkelen van uw potentie om uw doelen te realiseren.

 

Wij zijn ons ervan bewust, dat niet iedereen even goede kansen heeft om zich te ontwikkelen. Daarom zetten wij 2 % van onze omzet in voor maatschappelijke doelen. Dat doen wij in verschillende vormen. Bijvoorbeeld door onze expertise beschikbaar te stellen (coaching, training, een theatervoorstelling) of door een schenking. Ook realiseren wij ons, dat u en/of uw organisatie ons in de gelegenheid stelt deze maatschappelijke doelen te ondersteunen door te kiezen voor ons als partner bij uw ontwikkeling. Daarom overleggen wij graag met u over de bestemming van de middelen, die we wensen in te zetten. We vinden het fijn als u op uw beurt kenbaar maakt (via uw site of anderszins) welk maatschappelijke doel u op deze wijze ondersteunt.

Ernest Trova

Ernest Trova / Male Figure and Shadow

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn
AddThis Social Bookmark Button

Blog

aanmelden