Recessie de kans bij uitstek voor z.p.'ers?

Het bedrijfsleven is somber en ontslaat personeel. Dat komt de zzp’er ditmaal goed uit.
Ondernemers in Nederland zijn somber. Het is nog niet zo erg als tijdens het dieptepunt van de crisis begin 2009, maar de trend is wel heel sterk neerwaarts. Dat bleek woensdag uit de uitgebreide conjunctuurenquête van de Kamers van Koophandel.
Lichtpuntje.
Toch is er één opvallend lichtpuntje. De zelfstandige zonder personeel, de zzp’er, krijgt door de crisis eerder meer dan minder te doen. Uit de enquête van de ¬Kamers komt naar voren dat het aantal ondernemingen dat zzp’ers inhuurt, toeneemt. Gaf een jaar geleden nog 45% van de bedrijven op dit wel eens te doen, inmiddels is dat 53%. Alleen in de bouw is er sprake van teruggang, en wel van een zeer hoog niveau. Daar daalt de inhuur van 83% naar 77%. De resultaten van de Kamers sporen met cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. ‘In slechts een halfjaar steeg de gemiddelde arbeidsduur van een zzp’er van 40,3 uur in het eerste kwartaal van dit jaar, naar 41,2 uur in het derde kwartaal, zegt CBS-econoom Peter Hein van Mulligen. ‘Je hebt het dan toch over per persoon een paar procent meer werk, en naar ik mag aannemen een paar procent meer inkomsten.’
Zzp’er kan in gat springen.
En dat terwijl het aantal zzp’ers nog steeds toeneemt. In de loop van 2010 werd de grens van 700.000 voor het eerst genomen. In het derde kwartaal van dit jaar waren het er volgens de CBS-statistieken inmiddels 723.000. Het aantal uren dat zzp’ers maken, en daarmee hun betekenis voor de Nederlandse economie, groeit dus in stevig tempo verder. Het beeld op de arbeidsmarkt is spiegelbeeldig aan dat van 2009, het jaar van de diepe recessie. Toen liep de werkloosheid verrassend weinig op en vingen de zzp’ers een flink deel van de klap op. Zij hadden minder omhanden. Deze keer lopen de bedrijven vooruit op een slechte conjunctuur, ontslaan ze mensen en stijgt de werkloosheid sinds enkele maanden snel. Waar het toch nog meevalt met de feitelijke hoeveelheid werk in een onderneming wordt gemakkelijker een tijdelijke kracht ingehuurd. ‘Dat beeld klopt zeker voor het derde kwartaal’, zegt econoom Hans Stegeman van Rabobank. ‘Bedrijven zijn veel meer proactief dan drie jaar geleden al vast personeel aan het ontslaan. Dan kan de zzp’er soms in een gat springen.’ Stegeman betwijfelt echter of het effect blijvend kan zijn. ‘Zeker als de verslechtering van de economie doorzet, komt er een moment dat ook de zzp’er wordt geraakt.’
Stemming is verslechterd.
Volgens de Kamers heeft per saldo 2% van de ondernemingen in het derde kwartaal de personeelssterkte verkleind. Naar verwachting neemt dat dit kwartaal toe tot 8%. In de bouw, de horeca, de reisbranche en de makelaardij is de afname het sterkst. Ondernemers zijn somber over het economisch klimaat. In het derde kwartaal meldde per saldo 27% een verdere verslechtering, voor het ¬lopende vierde kwartaal gaat 21% uit van een verdere achteruitgang. Voor 2012 wordt hooguit een kleine vergroting van de omzetten, in geld, verwacht. Een teken aan de wand is ook dat veel ondernemers vinden dat hun voorraden aan ¬gereed product nog te groot zijn.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde woensdag dat de stemming onder onder¬nemers in de industrie in november verder is verslechterd. Het producentenvertrouwen daalde van -3,2 in oktober naar -4,8 in november. Zo pessimistisch zijn de ondernemers bijna twee jaar niet geweest. Met name over de toekomstige productie waren ze duidelijk ¬negatiever.

Computerbranche als uitzondering
‘Het kan nog veel erger, dat bleek drie jaar geleden in de crisis, toen we richting de min twintig gingen, maar dit is natuurlijk geen fraai cijfer’, zegt Van Mulligen, ‘Vooral bij conjunctuurgevoelige sectoren als de transport en de ¬basismetaal zie je het vertrouwen afnemen’. In de zakelijke dienstverlening is de stemming in ieder geval nog positief. Maar de verslechtering is ook hier onmiskenbaar. Volgens het CBS verwacht in november per saldo 18% van de ondernemers dat hun omzet in de komende drie maanden toeneemt. Een maand eerder was dat nog 29%. Volgens Van Mulligen is er in alle branches sprake van een minder gunstig beeld, met de computerbranche als uitzondering.

Bron: Financieel Dagblad

Nieuwste artikelen

Nieuwste titels

Willem de Kooning

Willem de Kooning / No title

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn
AddThis Social Bookmark Button

Blog

Blog