Over Personal Coaching

Publicatie datum:

vrij, 26/08/2011

Personal Coaching

Binnen de topsport kijkt niemand ervan op als een talent een personal coach in de arm neemt om hem te begeleiden bij zijn loopbaan.

In het bedrijfsleven was dit echter lange tijd taboe. Wie op zijn werk een persoonlijke begeleider nodig had, kreeg vrijwel meteen een brevet van onbekwaamheid opgeprikt. Maar tijden veranderen. De personal coach, een fenomeen dat in de Verenigde Staten al veel langer bekend is, rukt gestaag op in het Nederlandse bedrijfsleven.

Zowel binnen directies en raden van bestuur als op het niveau van uitvoerend medewerkers. 'Coaching werkt', zo reageert Marjon Krouwel van WEB-organisatie ontwikkeling op de vraag waarom de populariteit van coaching groeit. 'Een coach traint mensen op individuele basis, waardoor het rendement aanzienlijk hoger is dan tijdens groepstrainingen. Er is voor ons in geval van laat ik zeggen een back office medewerker simpelweg veel meer tijd voor persoonlijke aandacht en veel meer ruimte om te verdiepen en stil te staan bij persoonlijke belemmeringen.' Een coach is dan ook meer dan een begeleider alleen. In wezen word ik een persoonlijke trainer die op individuele basis trainingen op maat verzorgt. De duur van een coachingstraject varieert. Krouwels: 'Soms is dat 3 maanden, soms een jaar. De frequentie is gemiddeld een coachingsafspraak per twee weken.'

De ideale coach

Aan P&O'ers wordt steeds vaker gevraagd of ze kunnen helpen een keuze te maken uit het groeiende aanbod van coachingsdiensten. Dit is echter geen de eenvoudige opgave. Want: zoveel zielen, zoveel coaches en een personal coach kan voor talrijke doeleinden en medewerkers worden ingezet. Bovendien moet het ook nog eens 'klikken' tussen hem en de betreffende medewerker. En een personalcoach die de plank misslaat, kan een averechtse werking hebben op het functioneren van de persoon in kwestie. De vraag die blijft is: hoe te kiezen uit het grote aanbod van coaches? Om ervoor te zorgen dat de juiste personal coach in huis wordt gehaald, is het zinvol om in ieder geval de volgende punten in ogenschouw te nemen:
Wat verwacht je van de personal coach? Zodra je dat weet is het mogelijk de gewenste kennis, vaardigheden en persoonlijkheid in kaart te brengen.
Is er een 'match' tussen coach en 'coachee'? De enige manier waarop achterhaald kan worden is tijdens de ontmoeting tussen coach en couchee. Het oordeel van deze laatste telt daarbij uiteraard het zwaarst. Immers, als de medewerker in kwestie geen vertrouwen heeft in de coach, is het traject gedoemd te mislukken.
Een personal coach moet een topsporter zijn waar het gaat om:

 • empathisch zijn
 • goed luisteren
 • stimuleren en prikkelen
 • confronterende vragen stellen
 • gedachten goed verwoorden
 • over levenswijsheid beschikken
 • ervaring hebben met organisaties en de betreffende problematiek
  structuur aanbrengen
 • een nieuw referentiekader bieden
 • maatwerk leveren
 • gezag hebben
Personal Coaching ook als follow up van een training

WEB-organisatie ontwikkeling zet Personal Coaching ook steeds vaker in als follow-up van een training om zo verworven inzichten en vaardigheden in de praktijk te implementeren en verder uit te bouwen. Personal Coaching is een effectieve manier om persoonlijke ontwikkeling te stimuleren immers. En het is een uitstekend middel gebleken als steun voor de coachee in geval de omgeving wat schrikachtig reageert op in gedrag waarneembare veranderingen bij de coachee. Onderwerpen van Personal Coaching zijn:

 • Het verhelderen van de gewenste situatie (het resultaat) en die zo concreet mogelijk maken
 • De belemmeringen die iemand ervaart en deze leren hanteren
 • Dieper liggende motivatie, waarden en overtuigingen
 • Het rendement van een aanpak en de nadelen ervan
Transfer naar de praktijk hoort bij maatwerk

Het gaat om leren wat daadwerkelijk evenwicht betekent tussen inzicht en actie. Leren zonder doen levert nauwelijks tastbaar resultaat op en doen zonder inzicht levert weinig tot geen ontwikkeling op, omdat de juiste richting ontbreekt.
Een coachee maakt onderdeel uit van een groter geheel (het team, de organisatie). Belangrijk is aandacht voor de context  en de interactie met anderen. Daar waar het de doelen van de couchee en de organisatie dient, is het betrekken van de omgeving een voorwaarde voor een succesvol ontwikkelingstraject. Dit krijgt dan ook ten volle de aandacht tijdens onze Personal Coachingstrajecten.

Nieuwste artikelen

Nieuwste titels

Willem de Kooning

Willem de Kooning / No title

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn
AddThis Social Bookmark Button

Blog

Blog