De wijsheid is voortdurend onderweg

Uitspraken en inzichten van Bert Hellinger

Bert Hellinger beschouwt dit werk als zijn oogst na een lange ontwikkelingsgang waarvan de familieopstellingen en de bewegingen van de ziel de meest in het oog springende vruchten zijn. Tussen de inmiddels omvangrijke hoeveelheid publicaties van Hellinger ontbrak dit boek nog. Vanuit zijn fenomenologische benadering geeft hij talloze inzichten, soms prikkelend en omstreden, op het gebied van partnerrelaties, ouders en kinderen, daders en slachtoffers, ziekte en gezondheid, hulpverlening, religie, oorlog en vrede, de werking van het geweten, bewegingen van de ziel en verzoening.

De wijsheid is voortdurend onderweg 2

Het is een rijke bundeling van de belangrijkste uitspraken en inzichten die Bert Hellinger in de periode 1992-2000 op verschillende plaatsen, in vele seminars heeft gedaan. Het boek geeft een compleet, helder en geordend overzicht van Hellingers werk. Daarmee is het te gebruiken als naslagwerk dat de lezer inzicht verschaft in de achtergronden, samenhangen en verbanden van het systemisch werk.

Titel:De wijsheid is voortdurend onderweg

Auteur: Bert Hellinger

Uitgeverij: Het Noorderlicht

ISBN: 9789080687455

Nieuwste artikelen

Nieuwste titels

Willem de Kooning

Willem de Kooning / No title

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn
AddThis Social Bookmark Button

Blog

Blog